• Na sieťových/hybridných invertoroch

    Na sieťových/hybridných invertoroch

    Invertory on-grid, známe aj ako invertory viazané na sieť, sú navrhnuté tak, aby pracovali so systémami solárnych panelov, ktoré sú pripojené k elektrickej sieti.Tieto invertory premieňajú elektrinu DC (jednosmerný prúd) generovanú solárnymi panelmi na elektrinu AC (striedavý prúd), ktorú môžu využívať domáce spotrebiče a napájať ju do siete.On-grid invertory tiež umožňujú posielať prebytočnú elektrinu vyrobenú solárnymi panelmi späť do siete, čo môže mať za následok čisté meranie alebo kredit od poskytovateľa elektriny.

     

    Hybridné invertory sú na druhej strane navrhnuté tak, aby fungovali so systémami solárnych panelov na sieti aj mimo nej.Tieto invertory umožňujú pripojenie solárnych panelov k batériovým skladovacím systémom, takže prebytočnú elektrickú energiu možno uložiť na neskoršie použitie a nie posielať späť do siete.Hybridné invertory možno použiť aj na napájanie domácich spotrebičov, keď dôjde k výpadku prúdu v sieti alebo keď solárne panely nevyrábajú dostatok elektriny na uspokojenie potrieb domácnosti.